MÅLSÆTNING

Det er vores ønske, at vi kan behandle alle med venlighed og imødekommenhed.
Vi ønsker at tage vare på helbredsproblemerne med respekten og fagligheden i højsæde, og at det kan ske i dialog med den enkelte.
Antallet af patienter i vores klinik forsøger vi at tilpasse gennemsnittet for praktiserende læger, ca. 1600 patienter pr. læge + ca. 200-300 extra, da vi oftest også har en uddannelseslæge ansat.
Vi værdsætter at have mulighed for at bibeholde 15-minutters konsultationer. vi passer derfor på at holde antallet af patienter nede på et passende antal. Men vi må nok erkende at flere opgaver, som uddelegeres fra hospitalerne, lægger øget pres på vores timer i klinikken. Der optræder nu flere akutte problemstillinger i løbet af vores åbne timer. Det betyder at den enkelte patient nogen gange kan opleve, at der er mindre tid til de planlagte konsultationer.
Klinikken er en kompagniskabspraksis med 2 læger, der deler alle patienterne. Det vil sige, at vi deltager ligeligt i alt: journaler, personale, udgifter, indtægter, triste historier og glade historier.
Vi tager afstand fra lægemiddelfirmaers salgstaler og afstår konsekvent fra de mange tilbud om møder med lægemiddelrepresentanter.
Men vi tager aktivt del i faglighed og kollegiale møder.