PERSONALE

Sygeplejerske Birgitte Tufvesson

Birgitte Tufvesson er sygeplejerske, ansat pr. 1/12-2012. Hendes erfaring er bred fra hospitalsverdnen, og sidste ansættelse er fra Rigshospitalet, børneonkologisk afd..

 

Vi har 2 sygeplejersker: Birgitte og Jannie, som deler alle sygeplejeopgaverne i klinikken.

Vores sygeplejerske gennem mange år, Lone Krøier er gået på pension pr. 15/12-2017. Tak til Lones altid rare og gode sygeplejerskeindsats. 

 

Rengøringspersonale:

Dorota og Ewa gør rent i klinikken.

 

Handyman:

Just Andersen klarer haven, reparationer og megen anden vedligeholdelse.