VACCINATIONER

I

HPV-vaccination til drenge, der er til drenge

Oprettet 24. januar 2018

 

Fra den 1. februar 2018 kan drenge, der er til drenge, blive gratis HPV-vaccineret, hvis de er mellem 15 og 20 år. Tilbuddet slutter den 31. december 2018.

Tilbuddet er et af initiativerne under Regeringens Kræftplan IV og har til formål at forebygge HPV-infektion hos drenge, der har eller som senere i livet vil have sex med andre drenge og mænd.

HPV er et virus, der kan smitte, når man har sex. Mænd, der har sex med mænd, har en markant større risiko for at udvikle analkræft på baggrund af en HPV-infektion, end mænd, der udelukkende har sex med kvinder. Derfor er det vigtigt, at drenge, der er til drenge, bliver HPV-vaccineret.

Målgruppen for det midlertidige tilbud er drenge mellem 15 og 20 år, det vil sige, at drenge kan modtage første stik i en vaccinationsserie fra den dag, de fylder 15 år og før den dag, de fylder 20 år. Første stik skal gives senest den 30. juni 2018. Drenge, der har modtaget første stik før denne dato, har til og med den 31. december 2018 til at få de resterende to vacciner.

Man skal have tre vacciner i alt, og det anbefales, at alle tre doser af vaccinen gives inden for seks måneder.

Man kan blive vaccineret på AIDS-Fondets checkpointklinikker i Aarhus, Odense og København. HPV-vaccination på Checkpoints vil finde sted hver første onsdag i måneden fra kl. 16-18.

Læs mere om tilbuddet på drengesomelskerdrenge.dk

 

 

 

NFLUENZAVACCINATION:

Hvem anbefales vaccination mod influenza?

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:       

 

Gratis vaccination

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Vaccinationen er dog gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, i perioden 1. oktober 2017 til og med udgangen af februar 2018. 

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis.

 

Hvor kan jeg blive vaccineret?

Du kan blive vaccineret flere forskellige steder. Både praktiserende læger, private vaccinationsfirmaer og kommuner kan vaccinere mod influenza.

Du kan finde vaccinationssteder ved at:

  • Få en vaccinationstid hos din læge
  • Se på din kommunes hjemmeside, om der er lokale tilbud om vaccination
  • Se efter vaccinationstilbud i din lokalavis

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/influenzavaccination

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

I medfør af § 158, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsættes:

§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

1) Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år.

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

6) Gravide i 2. og 3. trimester.

7) Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

§ 2. Vaccination efter § 1 skal foretages af en læge, som i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge, eller en anden person på dennes ansvar.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015 og finder anvendelse for vaccinationer foretaget fra dette tidspunkt og inden udgangen af 2015, dog for gravide, jf. § 1, nr. 6, og for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, jf. § 1, nr. 3, litra d, og § 1, nr. 7, inden udgangen af februar 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 8. september 2015

Sophie Løhde

/ Mette Touborg Heydenreich

 
 
PNEUMOKOKVACCINATION:
 
Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom
 

Sundhedsstyrelsen yder i visse tilfælde tilskud til pneumokok-vaccination, såkaldt klausuleret tilskud af visse risikogrupper.

Til personer i særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom ydes klausuleret tilskud til vaccination med 23-valent pneumokokvaccine og med den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine.

Desuden ydes der klausuleret tilskud til 13-valente konjugerede pneumokokvaccine til personer med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), der er ældre end 65 år eller har kraftig nedsat lungefunktion med FEV1 på mindre end 40 % af forventet

 

 

HEPATITIS  B VACCINATIONER KAN GIVES GRATIS I VISSE SITUATIONER:

 

Hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd.
Lav en aftale med lægen først, da der skal bestilles vaccine efter særlige retningslinjer.
 
 
HPV Vaccination af 12-årige
 
Se dette link:
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/markant-fald-i-tilslutningen-til-hpv-vaccinen#
 
 
 

REJSER:

MÅSKE SKAL DU TJEKKE DIN REJSEFORSIKRING!

HAR DU VÆRET HOS LÆGEN FØR EN REJSE?:

Hvis du kan svare bekræftende på bare ét af disse spørgsmål, så er der behov for at anmode om en "forhåndsvurdering" for forsikringsdækning hos din rejseforsikring:

  • Har du været indlagt på hospital indenfor de seneste 2-6 mdr.?
  • Har du gennemgået en operation indenfor de seneste 2-6 mdr.?
  • Har du været på skadestue/tilset af vagtlæge indenfor de seneste 2-6 mdr.?
  • Har du fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling indenfor de seneste 2-6 mdr.?
  • Er du behandlet/tilset af læge eller anden behandler indenfor de seneste 2-6 mdr.?
  • Er du indkaldt eller henvist til undersøgelse/behandling eller skrevet op på venteliste?
  • Har du undladt at opsøge læge, fravalgt behandling, eller har du en uhelbredelig/alvorlig sygdom?

 


REJSEVACCINATIONER:
Vi skriver recept til apoteket på selve vaccinen, hvor den oftest kan fåes den følgende mandag.


Vaccinationsgebyr: 110 kr pr gang. Uanset, hvor mange vacciner, der skal gives. Når selve vaccinationen skal gives hos sygeplejersken eller lægen afregnes med 110 kr./gang.

DiTe (difteritis-tetanus) koster 150 kr. Hvis du kun skal have denne ene rejsevaccine, koster det altså 260 kr,.pga selve vaccinationsgebyret.

BESTIL TID I GOD TID FØR REJSEN (ofte et par mdr. før).

RÅDGIVNING OM MALARIABEHANDLING 150 kr.

Gul feber, kræver særlig tilladelse og gives på Udlandsvaccinationen ved Serumsinst.


Kontant eller Dankortbetaling