UDDANNELSESLÆGER

Vi har for tiden følgende uddannelseslæger, der kommer hos os fast:

Læge Katrine Lindblad Johnsen

Katrine Lindblad Johnsen er undervejs i uddannelsen til speciallæge i almen medicin. Hun har været hos os fast i 6 mdr. og er derefter kommet tilbage til praksis 1 gang om måneden samtidig med ansættelse på hospital.

Katrine er aktuelt på barsel. 

Læge Maha Al-Sawaf

Maha er i starten af sin uddannelsen til praktiserende læge. Hun skal være hos os i 6 måneder, fra 1/9-2019 til 28/2-2020. 

Derefter vil I møde Maha på enkelte vagter, hvor hun fortsætter med at hjælpe os i Lægehuset. 

Tag godt imod hende :-) 

UDDANNELSESLÆGER

Vi har haft uddannelseslæger i mange år og det er skønt at have dem i vores hus i flere måneder.

Vi har daglige diskussioner af faglig karakter og kommer hele paletten rundt. De unge læger har den nyeste viden fra hospitals- og universitetsverdenen og vi har erfaring fra mange års arbejde i praksis og med vores patienter.

Udannelseslægerne er alle færdiguddannede læger. 

De yngste er KBU-læger, som har haft en enkelt eller få ansættelser inden de kommer hos os. De har god tid og bliver superviseret tæt. Derefter har vi læger i introduktionsstilling. Det er en 6 måneders ansættelse, hvor lægen med 1-3 års erfaring og speciel interesse for almen praksis prøver kræfter med almen praksis med henblik på at beslutte sig endeligt for specialevalget. Derefter har vi uddannelseslæger i hoveduddannelsesstilling. De er læger, som ender med at blive speciallæger i almen medicin og mange vælger at blive praktiserende læger. Hoveduddannelseslæger er her enten i 6 eller 12 måneder og det kan være både i starten og i slutningen af det 5 år lange forløb. Vi arbejder tæt sammen med alle vores uddannelseslæger uanset deres anciennitet og de bliver superviseret flere gange dagligt. 

Tag godt imod dem og brug dem! En ligeså vigtig del af deres læring, er den positive tilgang næsten alle vores patienter møder de unge læger med. Det er fantastisk! TAK FOR DET!

 

Medicinstuderende i klinikken.

Vi har også perioder, hvor vi hjælper med uddannelsen af  medicinstuderende, som er i deres sidste studieår.
Den studerende bliver læge kort tid efter deres ophold hos os, hvor de skal være her 8 dage henover 2 måneder. 
De unge mennesker er midt i et kursus om kommunikation og almen medicin. Det kan derfor være, at de vil spørge dig, om du vil deltage i en video-konsultation, som den studerende skal bruge for at blive bedre til at tale med patienter. Dette er dog helt frivilligt for dig.