E-KONSULTATION

Fra forsiden kan du login på patientportalen, hvorfra du har adgang til at bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål, der også kan besvares kort, til lægen.
Det er også her du kan læse beskeder fra lægen.

Receptfornyelse:

Gælder kun fast medicin, som vi er bekendte med i klinikken.
Sovemedicin og stærk smertestillende medicin kan ikke fornyes på nettet, men kun ved personlig henvendelse.

Du skal regne med 2-3 dages svar-tid på mails.
Hvis du har brug for hurtigere svar, må du fortsat ringe til klinikken.
 
Hvis den læge eller sygepelejerske, du ønsker at kontakte pr mail, ikke er nævnt, kan det skyldes ferie eller kursus. Vi lukker for kommunikation med den enkelte behandler, når behandleren ikke er på klinikken i mere end 2 dage.