SÅDAN BRUGER DU OS:

 

For at vi kan hjælpe dig bedst både sundhedsfagligt og praktisk får du her en oversigt over de mest almindelige måder du vil være i kontakt med os på: 

 

LÆGETELEFONTIDEN KL 8-9:  Ring for visitation af en akut problemstilling, svar på blodprøver/røntgenbilleder eller behov for en lægelig vurdering.

 

SEKRETÆRTELEFONTID KL 9-12: Ring for tidsbestilling, receptfornyelse af vanlig medicin eller almene spørgsmål.  

 

E-KONSULTATION, E-TIDSBESTILLING, E-RECEPTFORNYELSE: Via hjemmesiden eller "Min Læge" App'en kan du skrive korte beskeder til lægen, forny vanlig medicin og bestille tider. Vi er glade for e-services og de bliver brugt hyppigt. 

 

ALMINDELIG KONSULTATION: Der er afsat i alt 15 minutter. Hvis du har mange eller omfattende problemstillinger kan det være nødvendigt med en ny tid. Vi har ikke mulighed for at tilbyde dobbelttider. 

 

AKUT KONSULTATION: Du skal ringe mellem kl 8 og 9 for at blive visiteret til en akuttid. Der er afsat i alt 10 minutter. Tiden er beregnet til afgrænsede, akutte problemstillinger, som ikke kan vente. Fx blærebetændelse eller halsbetændelse.  Der er ikke tid til andet end den akutte problemstilling. 

 

RINGETIDER: Under coronaepidemien i 2020-21 har vi haft mulighed for at erstatte fremmødekonsultation med en ringetid. Dette gør vi gerne, når det sundhedsfagligt giver mening. Det er lægehuset, der afgør om din problemstilling kan klares med en ringetid. 

 

VIDEOKONSULTATION: Vi har mulighed for at tilbyde videokonsultation via "Min Læge"-app'en. En videokonsultation er tidskrævende og vi vil ofte prioritere ringetid eller fremmøde.

 

BØRNEUNDERSØGELSER: Bestil tid i god tid. Der er afsat 15-30 minutter. Husk at tage hensyn til at dit barn helst skal være friskt og veloplagt. Dit barn vil blive tilbud vaccination i henhold til det danske børnevaccinationsprogram, som 3 mdr, 5 mdr, 12 mdr, 15 mdr, 4 åg, 5 år samt 12 år gammelt.  

 

GRAVIDITETSUNDERSØGELSER: Bestil tid i god tid. Den første graviditetsundersøgelse i uge 8-10 er delt i 2: først 30-45 minutter hos sygeplejersken og derefter 15 minutter hos lægen. Derefter er der undersøgelse i uge 24 og 32.

 

OPFØLGNING AF KRONISKE SYGDOMME: Fx diabetes, forhøjet blodtryk, KOL, tidligere blodpropper eller hjertesygdom. Der anbefales mindst 1 årlig status, hvor du først får tid hos klinikpersonalet til forundersøgelse, blodprøver, urinprøve og evt hjertediagram. Ugen efter har du tid hos lægen til svar, opsamling og plan for fremtidig behandling.