VACCINATIONER

Mæslingevaccination til ikke immune voksne. 

Hvis du er født i 1974 eller derefter og ikke er vaccineret eller har haft mæslinger, kan du bestille tid hos sygeplejersken til gratis vaccination. 

Hvis du er født før 1974 er sandsynligheden for, at du har haft mæslinger meget høj. Vaccination er derfor oftest ikke nødvendig. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl. 

Læs evt. gældende  bekendtgørelse og vejledning.

 

Influenzavaccination. 

Hvem anbefales vaccination mod influenza?

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:      

 

Tilbud om gratis influenzavaccination: 

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Vaccinationen er dog gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, i perioden 1. oktober til udgangen af februar. 

Det er stadig muligt mod betaling at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter.

 

Hvor kan jeg blive influenzavaccineret?

Lægehuset Æblegården tilbyder influenzavaccination. Fortrinsvis foregår dette på bestemte "influenza vaccinationsdage" i oktober/november. Datoer annonceres i løbet af efteråret her eller ved opslag i klinikken. Det er også muligt at få vaccinationen i forbindelse med en almindelig konsultation. 

Der er flere private udbydere af influenzavacciner. Ligesom kommunerne ofte også har tilbud. 

 

Pneumokokvaccination

Sundhedsstyrelsen giver særligt (klausuleret) tilskud til patientgrupper i særlig høj risiko for at blive alvorligt syge af pneumokoksygdom: 

For den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine kan der gives tilskud til personer med: 

 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • Likvorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forventet
 • Hjerteinsufficiens (hjertesvigt) over 65 år
 • Diabetes mellitus over 65 år (denne persongruppe med virkning fra 20. november 2017) 

For den 23-valente pneumokokvaccine er tilskudet mere restriktivt. Se evt.  https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/tilskud-til-vacciner

 

 

Hepatitis A+B vaccinationer til personer i særlig risiko. 

Du har ret til gratis hepatitis B (og i nogen tilfælde også A), hvis du bl.a. bor eller har seksuel omgang med en person med hepatitis eller hvis du er mand og har sex med mænd. 

Læs mere her: https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/personer-med-sarlig-risiko-for-hepatitis-b-smitte/gratis-vacc-mod-hep-til-udsatte-grupper

 

Rejsevaccination: 

Vi tilbyder vaccinerne: Difteri –Tetanus (DiTe) samt Hepatitis A og B. Alle øvrige rejsevaccinationer henvises til privat rejsevaccinationscenter/rejseklinik. -Der er masser i Københavnsområdet. 

Rejsevaccination og vejledning er ikke dækket af sygesikringen. Dvs. hver konsulation, om det er til vejledning eller injektioner koster 150 kr. 

Vi laver recept på hepatitsvaccinerne og du henter og betaler selv på apoteket. 

Difteri - Tetanus har vi på lager i klinikken. Den koster 200 kr (inkl. konsultationsgebyr). 

En typisk pris vil derfor være 150 kr. til vejledning og planlægning, hepatitis vaccinernes pris på apoteket, 200 kr for DiTe og 150 kr for hver konsultation til injektion (2 eller 3 gange)

Vi anbefaler altid kombinationsvaccination med både hepatits A og B og husk at du skal påbegynde vaccinationerne over 1 mdr. før afrejse. 

 

REJSER:

MÅSKE SKAL DU TJEKKE DIN REJSEFORSIKRING!

HAR DU VÆRET HOS LÆGEN FØR EN REJSE?:

Hvis du kan svare bekræftende på bare ét af disse spørgsmål, så er der behov for at anmode om en "forhåndsvurdering" for forsikringsdækning hos din rejseforsikring:

 • Har du været indlagt på hospital indenfor de seneste 2-6 mdr.?
 • Har du gennemgået en operation indenfor de seneste 2-6 mdr.?
 • Har du været på skadestue/tilset af vagtlæge indenfor de seneste 2-6 mdr.?
 • Har du fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling indenfor de seneste 2-6 mdr.?
 • Er du behandlet/tilset af læge eller anden behandler indenfor de seneste 2-6 mdr.?
 • Er du indkaldt eller henvist til undersøgelse/behandling eller skrevet op på venteliste?
 • Har du undladt at opsøge læge, fravalgt behandling, eller har du en uhelbredelig/alvorlig sygdom?