Er du ryger over 35 år eller har du astma?

 

 

 

 

 

 

Ryger >35år
Vi fokuserer på KOL.

KOL betyder kronisk obstruktiv lungesydom.

Er du ryger over 35 år tilbyder vi at foretage en lungefunktionsundersøgelse!

Vi kan hjælpe dig med at forebygge, så du måske IKKE udvikler KOL.
 
KOL er en af de otte folkesygdomme, der beskrives i regeringens sundhedsprogram  »Sund hele livet«, og som er særdeles relevant i forhold til den patientrettede forebyggelse. En ændret politik på tobaksområdet er betingelsen for en effektiv primær forebyggelse af KOL. Almen praksis kan yderligere bidrage til forebyggelse af sygdommen jf. Sundhedsstyrelsens »Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering« (6), hvor der fokuseres på den tidlige opsporing af sygdommen ved en systematiseret registrering af patienters rygestatus og tilbud om lungefunktionsundersøgelse til patienter, der anamnestisk frembyder risiko for udvikling af KOL.